Giá loại 1:

38.000 đ/Kg

Giá loại 2:

35.000 đ/Kg

Giá loại 3:

đang cập nhật

Tình trạng:

Còn


A3-05 Nguyễn Thành Tâm

A3-05 Nguyễn Thành Tâm

Vựa rau, củ, quả

A4-17 Hồ Thanh

A4-17 Hồ Thanh

Vựa rau, củ , quả

A1-19 Nguyễn Đức Huy

A1-19 Nguyễn Đức Huy

Vựa rau, củ, quả

A1-22 Lăng Kim Tiến

A1-22 Lăng Kim Tiến

Vựa rau, củ, quả

A2-03 Nguyễn Duy Tân

A2-03 Nguyễn Duy Tân

Vựa rau, củ, quả

A1-25 Lý Thị Huyền Trang

A1-25 Lý Thị Huyền Trang

Vựa rau, củ, quả

Hiển thị 1 đến 6 trong 8 (2 Trang)