A2-16

Tên Ô vựaVựa rau, củ, quả Hội làm vườn tỉnh Đồng Nai - Hội làm vườn Vĩnh Cữu

Chủ Ô vựa: Phạm Thanh Hải

Số điện thoại: 0966 575 011

Chuyên kinh doanh: Ra, củ, quả các loại (Rau sống các loại,...)

Nguồn gốc: Đồng Nai


A2-16 Phạm Thanh Hải

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký