B3-03

Tên Ô vựaVựa rau, củ, quả Ánh Thu

Chủ Ô vựa: Trương Văn Can

Số điện thoại: 0337 370 011

Chuyên kinh doanh: Rau, củ, quả các loại (Khoai lang, ...)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


B3-03 Trương Văn Can

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký