B3-04

Tên Ô vựaVựa rau, củ, quả Ba Kiệt

Chủ Ô vựa: Thiều Thị Thúy

Số điện thoại: 0981 044 023

Chuyên kinh doanh: Rau, củ, quả các loại (Khoai các loại, ...)

Nguồn gốc: Lâm Đồng.


B3-04 Thiều Thị Thúy

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký