Giá loại 1: 10.000 đ/Kg

Giá loại 2: 8.000 đ/Kg

Giá loại 3:

Tình trạng: Còn


A3-02 Nguyễn Thành Trung

A3-02 Nguyễn Thành Trung

Vựa rau, củ, quả

A3-04 Mai Xuân Trường

A3-04 Mai Xuân Trường

Vựa rau, củ, quả

B2-06 Ngô Minh Vàng

B2-06 Ngô Minh Vàng

Vựa trái cây

B2-07 Nguyễn Thị Hà

B2-07 Nguyễn Thị Hà

Vựa trái cây - Rau, củ, quả

A2-04 Nguyễn Ngọc Phụng Trâm

A2-04 Nguyễn Ngọc Phụng Trâm

Vựa rau, củ, quả
A2-05 Nguyễn Thành Dũng

A2-05 Nguyễn Thành Dũng

Vựa rau, củ, quả
Hiển thị 1 đến 6 trong 8 (2 Trang)