A2-04

Tên Ô vựaĐang cập nhật

Chủ Ô vựa: Nguyễn Ngọc Phụng Trâm

Số điện thoại: 0974 856 839

Chuyên kinh doanh: Rau, củ các loại (Bắp cải, hành lá, ...)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


A2-04 Nguyễn Ngọc Phụng Trâm

Vựa rau, củ, quả
Đăng ký