A2-05

Tên Ô vựaĐang cập nhật

Chủ Ô vựa: Nguyễn Thành Dũng

Số điện thoại: 0902 789 826

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Bắp cải, khổ qua)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


A2-05 Nguyễn Thành Dũng

Vựa rau, củ, quả

Đăng ký