A3-02

Tên Ô vựaVựa trái cây Nga Anh

Chủ Ô vựa: Nguyễn Thành Trung

Số điện thoại: 0979 298 837

Chuyên kinh doanh: Rau, củ, quả các loại (Bắp cải ...)

Nguồn gốc: Đang cập nhật.


A3-02 Nguyễn Thành Trung

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký