A3-04

Tên Ô vựaVựa trái cây Thịnh Banh

Chủ Ô vựa: Mai Xuân Trường

Số điện thoại: 0969 331 676

Chuyên kinh doanh: Rau, củ các loại (Các loại bắp cải, các loại nấm)

Nguồn gốc: Đang cập nhật.


A3-04 Mai Xuân Trường

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký