A2-03

Tên Ô vựaĐang cập nhật

Chủ Ô vựa: Nguyễn Duy Tân

Số điện thoại: 0984 694 503

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Khổ hoa, rau, ớt, bầu)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


A2-03 Nguyễn Duy Tân

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký