A2-10

Tên Ô vựaVựa rau - củ - quả Hà Châu

Chủ Ô vựa: Đặng Hoàng Nam

Số điện thoại: 0798 392 559

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Gừng, Bí đỏ, ...)

Nguồn gốc: Đà Lạt.


A2-10 Đặng Hoàng Nam

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký