Giá loại 1:30.000 đ/Kg
Giá loại 2:27.000 đ/Kg
Giá loại 3:
Tình trạng:Còn


A1-04 Nguyễn Văn Lựu

A1-04 Nguyễn Văn Lựu

Vựa trái cây

B1-04 Trần Thanh Hải

B1-04 Trần Thanh Hải

Vựa trái cây

A1-05 Huỳnh Thị Nhanh

A1-05 Huỳnh Thị Nhanh

Vựa trái cây

B2-05 Ngô Minh Vàng

B2-05 Ngô Minh Vàng

Vựa trái cây

B2-06 Ngô Minh Vàng

B2-06 Ngô Minh Vàng

Vựa trái cây

B2-07 Nguyễn Thị Hà

B2-07 Nguyễn Thị Hà

Vựa trái cây - Rau, củ, quả

Hiển thị 1 đến 6 trong 7 (2 Trang)