Giá loại 1:15.000 đ/Kg
Giá loại 2:12.000 đ/Kg
Giá loại 3:7.000 đ/Kg
Tình trạng:Còn


A1-02 Đinh Trọng Khôi

A1-02 Đinh Trọng Khôi

Vựa trái cây

A1-04 Nguyễn Văn Lựu

A1-04 Nguyễn Văn Lựu

Vựa trái cây

B1-04 Trần Thanh Hải

B1-04 Trần Thanh Hải

Vựa trái cây

A1-05 Huỳnh Thị Nhanh

A1-05 Huỳnh Thị Nhanh

Vựa trái cây

B2-05 Ngô Minh Vàng

B2-05 Ngô Minh Vàng

Vựa trái cây

B2-06 Ngô Minh Vàng

B2-06 Ngô Minh Vàng

Vựa trái cây

Hiển thị 1 đến 6 trong 8 (2 Trang)