A1-05

Tên Ô vựaVựa trái cây Nga Hoàng

Chủ Ô vựa: Huỳnh Thị Nhanh

Số điện thoại: 0387 579 575

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Bưởi)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


A1-05 Huỳnh Thị Nhanh

Vựa trái cây


Đăng ký