Giá loại 1:10.000 đ/Kg
Giá loại 2:8.000 đ/Kg
Giá loại 3:6.000 đ/Kg
Tình trạng:Còn


A4-08 Lê Thị Tuyết

A4-08 Lê Thị Tuyết

Vựa rau, củ, quả

A4-09 Lê Thị Tuyết

A4-09 Lê Thị Tuyết

Vựa rau, củ, quả

A1-21 Hà Thị Quỳnh Trang

A1-21 Hà Thị Quỳnh Trang

Vựa rau, củ, quả

Hiển thị 1 đến 3 trong 3 (1 Trang)