B2-06

Tên Ô vựaVựa trái cây Linh Nhi

Chủ Ô vựa: Ngô Minh Vàng

Số điện thoại: 0932 820 946

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Bưởi, khoai lang, cải,...)

Nguồn gốc: Đà Lạt.


B2-06 Ngô Minh Vàng

Vựa trái cây


Đăng ký