B2-07

Tên Ô vựaVựa trái cây Tuấn Thảo

Chủ Ô vựa: Nguyễn Thị Hà

Số điện thoại: 0367 798 386

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Bưởi, khoai lang, cải,...)

Nguồn gốc: Đồng Nai - Đà Lạt.


B2-07 Nguyễn Thị Hà

Vựa trái cây - Rau, củ, quả


Đăng ký