A2-15

Tên Ô vựa: Vựa rau, củ, quả Hội làm vườn tỉnh Đồng Nai - Hội làm vườn Vĩnh Cữu

Chủ Ô vựa: Nguyễn Thị Thùy Trang

Số điện thoại: 0397 983 834

Chuyên kinh doanh: Rau, củ, quả các loại (Bắp cải, rau sống, ...)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


A2-15 Nguyễn Thị Thùy Trang

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký