A2-06

Tên Ô vựa: Vựa Rau-Củ – Quả Út Hạnh

Chủ Ô vựa: Nguyễn Anh Tú

Số điện thoại: 0938 872 302

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Bắp cải,đậu ve, ...)

Nguồn gốc: Đồng Nai.

 


A2-06 Nguyễn Anh Tú

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký