A2-07

Tên Ô vựaĐang cập nhật

Chủ Ô vựa: Võ Công Tài

Số điện thoại: 0789 749 862

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Bắp cải, đậu que,...)

Nguồn gốc: Đà Lạt.


A2-07 Võ Công Tài

Vựa rau,củ,quả


Đăng ký