A4-08

Tên Ô, vựa: Đang cập nhật.

Chủ Ô, vựa: Lê Thị Tuyết

Số điện thoại: 0399 159 339

Chuyên kinh doanh: Rau - củ các loại (Cà chua, đậu ve....)

Nguồn gốc: Đà Lại, Miền Tât, Miền Đông


A4-08 Lê Thị Tuyết

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký