B1-10

Tên Ô vựaVựa trái cây Vịnh 236

Chủ Ô vựa: Trần Thị Ngọc Nga

Số điện thoại: 0974 448 421

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Cam, Chuối, Dừa...)

Nguồn gốc: Đồng Nai - Miền Tây.


B1-10 Trần Thị Ngọc Nga

Vựa trái cây


Đăng ký