B2-08

Tên Ô vựaVựa trái cây Tuấn Thảo

Chủ Ô vựa: Nguyễn Thị Hà

Số điện thoại:  0367 798 386

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Cam, Dừa,...)

Nguồn gốc: Miền Tây.


B2-08 Nguyễn Thị Hà

Vựa trái cây


Đăng ký