A1-10

Tên Ô vựaVựa trái cây Liên - HN

Chủ Ô vựa: Trần Minh Hùng

Số điện thoại:  0332 667 967

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Dưa hấu, quít, cam...)

Nguồn gốc: Miền Tây.


A1-10 Trần Minh Hùng

Vựa trái cây


Đăng ký