A1-15

Tên Ô vựaVựa trái cây A Sơn

Chủ Ô vựa: Vũ Thị Kim Thơ

Số điện thoại: 0984 567 806

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Dưa hấu,...)

Nguồn gốc: Miền Tây.


A1-15 Vũ Thị Kim Thơ

Vựa trái cây


Đăng ký