Giá loại 1:15.000 đ/Kg
Giá loại 2:12.000 đ/kg
Giá loại 3:đang cập nhật
Tình trạng:Còn


A1-19 Nguyễn Đức Huy

A1-19 Nguyễn Đức Huy

Vựa rau, củ, quả

A1-24 Đặng Văn Long

A1-24 Đặng Văn Long

Vựa rau, củ, quả

A2-04 Nguyễn Ngọc Phụng Trâm

A2-04 Nguyễn Ngọc Phụng Trâm

Vựa rau, củ, quả
A2-13 Lê Thị Ngọc Bích

A2-13 Lê Thị Ngọc Bích

Vựa rau, củ, quả

A2-14 Nguyễn Thị Xuân

A2-14 Nguyễn Thị Xuân

Vựa rau, củ, quả

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang)