A2-13

Tên Ô vựaVựa rau - củ - quả Ngọc Lan

Chủ Ô vựa: Lê Thị Ngọc Bích

Số điện thoại: 0964 864 270

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Hành lá ...)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


A2-13 Lê Thị Ngọc Bích

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký