A2-14

Tên Ô vựaHội làm vườn tỉnh Đồng Nai - Hội làm vườn huyện Vĩnh Cữu

Chủ Ô vựaNguyễn Thị Xuân

Số điện thoại: 0918 403 274

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Hành lá ...)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


A2-14 Nguyễn Thị Xuân

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký