Giá loại 1:
18.000 đ/Kg
Giá loại 2:
15.000 đ/Kg
Giá loại 3:
14.000 đ/kg
Tình trạng:
CònA2-02 Phạm Thị Xuân

A2-02 Phạm Thị Xuân

Vựa rau, củ, quả

A2-03 Nguyễn Duy Tân

A2-03 Nguyễn Duy Tân

Vựa rau, củ, quả

A2-05 Nguyễn Thành Dũng

A2-05 Nguyễn Thành Dũng

Vựa rau, củ, quả
Hiển thị 1 đến 3 trong 3 (1 Trang)