A2-02

Tên Ô vựaĐang cập nhật

Chủ Ô vựa: Phạm Thị Xuân

Số điện thoại: 0962 717 525

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Khổ hoa, rau)

Nguồn gốc: Miền Tây.


A2-02 Phạm Thị Xuân

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký