A4-12

Tên Ô, vựa: Đang cập nhật.

Chủ Ô, vựa: Mai Văn Báu

Số điện thoại: 0399 868 918

Chuyên kinh doanh: Rau - củ các loại (Khoai lang, Khoai tây, Bí dỏ....)

Nguồn gốc: Đà Lạt.


A4-12 Mai Văn Báu

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký