A1-22

Tên Ô vựaVựa trái cây Tuấn Phong

Chủ Ô vựa: Lăng Kim Tiến

Số điện thoại: 0972 507 194

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Ớt, Măng tây,...)

Nguồn gốc: Đà Lạt.


A1-22 Lăng Kim Tiến

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký