B2-01

Tên Ô vựaVựa trái cây - rau, củ, quả

Chủ Ô vựa: Huỳnh Thị Ngọc Tuyền

Số điện thoại: 0971 676 293

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Táo, Lê, Nho, Xoài, Mãng cầu, Me,...)

Nguồn gốc: Thủ Đức.


B2-01 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền

Vựa trái cây


Đăng ký