A1-12

Tên Ô vựaVựa trái cây Hai Dung

Chủ Ô vựa: Võ Quốc Phong

Số điện thoại: 0946 766 604

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Nhãn, ...)

Nguồn gốc: Miền Tây.


A1-12 Võ Quốc Phong

Vựa trái cây


Đăng ký