Tên Ô vựa: Đang cập nhật

Chủ Ô vựa: Đào Thị Đoan Trang

Số điện thoại: 0382 845 886

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Ổi, ...)

Nguồn gốc: Miền Tây.


A2-01 Đào Thị Đoan Trang

Vựa trái cây


Đăng ký