A1-19

Tên Ô vựaVựa rau củ, quả Thuý Dũng

Chủ Ô vựa: Nguyễn Đức Huy

Số điện thoại: 0329 141 550

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Rau, Ớt, Hành lá,...)

Nguồn gốc: Đà Lạt.


A1-19 Nguyễn Đức Huy

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký