A1-24

Tên Ô vựaVựa rau - củ - quả Thành 79

Chủ Ô vựa: Đặng Văn Long

Số điện thoại: 0939 092 363

Chuyên kinh doanh: Rau-củ-quả các loại (Rau các loại, Hành lá,...)

Nguồn gốc: Miền Tây.


A1-24 Đặng Văn Long

Vựa rau, củ, quả


Đăng ký