A1-13

Tên Ô vựaVựa trái cây Minh Hoàng

Chủ Ô vựa: Lê Thị Kim Lý

Số điện thoại: 0986 575 646

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Thơm, ...)

Nguồn gốc: Đồng Nai.


A1-13 Lê Thị Kim Lý

Vựa trái cây


Đăng ký