A1-01 

Tên Ô vựaVựa trái cây Bé Thúy

Chủ Ô vựa: Trần Thị Hồng Nhung

Số điện thoại: 0385 419 398

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Vải, táo, lê, nho, thanh long,...)

Nguồn gốc: Trung Quốc.


A1-01 Trần Thị Hồng Nhung

Vựa trái cây


Đăng ký