A1-07

Tên Ô vựaVựa trái cây Kim Chi

Chủ Ô vựa: Võ Thanh Lâm

Số điện thoại: 0969 326 490

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Dưa hấu, Xoài ....)

Nguồn gốc: Đồng Tháp.


A1-07 Võ Thanh Lâm

Vựa trái cây


Đăng ký