B1-04

Tên Ô vựaVựa trái cây Vịnh 236

Chủ Ô vựa: Trần Thanh Hải

Số điện thoại: 0902 412 698

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Chôm chôm, Bưởi, Xoài...)

Nguồn gốc: Vĩnh Long.


B1-04 Trần Thanh Hải

Vựa trái cây


Đăng ký