B1-11

Tên Ô vựa: Vựa trái cây Đen – Hạnh

Chủ Ô vựa: Phạm Thị Bích Thủy

Số điện thoại: 0937 716 315

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Táo, Sapoche, Xoài...)

Nguồn gốc: Miền Tây.


B1-11 Phạm Thị Bích Thủy

Vựa trái cây


Đăng ký