B3-02

Tên Ô vựaVựa trái cây Nhung Thơm

Chủ Ô vựa: Hà Nhật Thiên

Số điện thoại: 0971 703 232

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Táo, Lê, Nho, Xoài, Mãng cầu, Me,...)

Nguồn gốc: Đang cập nhật.


B3-02 Hà Nhật Thiên

Vựa trái cây


Đăng ký