B3-05

Tên Ô vựa: Đang cập nhật

Chủ Ô vựa: Thiều Thị Thúy

Số điện thoại:  0981 044 023

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Xoài, Táo Bình Thuận, ...)

Nguồn gốc: Đồng Nai - Đà Lạt.


B3-05 Huỳnh Thị Kim Nga

Vựa trái cây


Đăng ký