Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây

Sản phẩm

Giới thiệu

Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây

Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây do Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thống Nhất (thuộc Tổng Công Ty Tín Nghĩa) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai giao làm chủ đầu tư.

Lĩnh Vực

Một số lĩnh vực hoạt động của Chợ đầu mối Dầu Giây

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thống Nhất là đơn vị quản lý hoạt động của Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây, thực hiện công tác tổ chức và sắp xếp các dịch vụ trong Chợ nhằm đảm bảo các giao dịch trong chợ diễn ra thuận lợi. Các lĩnh vực hoạt động chủ lực: Dịch vụ cho thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn; Cung cấp thực phẩm sơ chế và kinh doanh nông sản xuất nhập khẩu.

Cung ứng thực phẩm

Sản phẩm

Đối tác khách hàng